SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ2x1
22B+6S
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
22B+6S