UVOD U POLITIČKE NAUKE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ2x1
50B+7P
SRĐAN DARMANOVIĆ2x1
59B+7P