UVOD U POLITIČKE NAUKE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ2x2
139B+28P
SRĐAN DARMANOVIĆ2x1
139B+28P