OSNOVI DIPLOMATIJE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni pojam i nastanak diplomatije, njene glavne funkcije i periode razvoja; - Analizira najzanačajnije diplomatske događaje, njihove odluke i upoređuje ih sa današnjim tokovima u diplomatiji; - Prepozna glavne forme diplomatskog usmenog i pisanog komuniciranja, njihovu primjenu i upotrebu u konkretnim situacijama; - Otkrije diplomatske metode i strategije, način njihove upotrebe u rješavanju diplomatskih pregovora, kriznih situacija i drugih kompleksnih diplomatskih pitanja; - Raspoznaje faktore koje utiču na promjene u diplomatskim odnosima među državama; - Definiše i koristi osnovne diplomatske pojmove (ambasador, konzul, ataše, charge d’affairs, persona non grata, agreman, akreditivno pismo i sl.) - Razlikuje diplomatske i konzularne poslove i posebna područja diplomatije (ekonomska, kulturna, vojna i sl.)

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ2x1
60B+9P
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
60B+9P