Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni pojam i nastanak diplomatije, njene glavne funkcije i periode razvoja; - Analizira najzanačajnije diplomatske događaje, njihove odluke i upoređuje ih sa današnjim tokovima u diplomatiji; - Prepozna glavne forme diplomatskog usmenog i pisanog komuniciranja, njihovu primjenu i upotrebu u konkretnim situacijama; - Otkrije diplomatske metode i strategije, način njihove upotrebe u rješavanju diplomatskih pregovora, kriznih situacija i drugih kompleksnih diplomatskih pitanja; - Raspoznaje faktore koje utiču na promjene u diplomatskim odnosima među državama; - Definiše i koristi osnovne diplomatske pojmove (ambasador, konzul, ataše, charge d’affairs, persona non grata, agreman, akreditivno pismo i sl.) - Razlikuje diplomatske i konzularne poslove i posebna područja diplomatije (ekonomska, kulturna, vojna i sl.)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ2x1
60B+11P
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
60B+11P

Novi termin popravnog ispita

Tabela sa predispitnim bodovima

Izlaganje rezimea - posljednji čas vježbi

Izlaganje rezimea

Izlaganje rezimea

Rezultati popravnog testa

ECTS katalog; Teme za seminarski rad; Literatura za predmet; Termini provjere znanja; Ispitna pitanja

Predispitni bodovi

Uputstvo za izradu diplomatskog izvještaja - materijal za vježbe od 08. 04. i 15. 04

ECTS katalog; Plan rada na vježbama sa terminima provjere znanja;

Bodovna lista prije ispita

Ispitna pitanja