Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
36B+5S+9P
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
36B+5S+9P

Termin I kolokvijuma

Rezultati popravnih testova; Tabela sa predispitnim bodovima

Termin i raspored polaganja popravnih testova

Raspored polaganja II redovnog kolokvijuma

Novi termin predavanja iz ID

Prezentacije za III dio gradiva

Rezultati redovnog II kolokvijuma

Prezentacije za II dio gradiva

Prezentacije za I dio gradiva

Prezentacija sa predavanja, 25. XII

Rezultati popravnih testova