ISTORIJA DIPLOMATIJE


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
32B+7S+3P
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
32B+7S+3P