ISTORIJA DIPLOMATIJE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
36B+5S+9P
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
36B+5S+9P