MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ2x1
29B+5S+4P
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
29B+5S+4P