POLITIČKA KULTURA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
32B+4S+29P
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
32B+4S+30P