Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
32B+4S+29P
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
32B+4S+30P

Termin popravnog ispita

Rezultati redovnog ispitnog roka

Satnica redovnog ispita - 22/6

Novo obavještenje o ispitu

Obavještenje o ispitu

Ispitna pitanja

Bodovi sa vježbi

Ispitna pitanja i literatura za ispit

Plan rada na vježbama i teme za seminarske radove