Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR LAKIĆ2x1
53B+27S+49P