Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Imenuje najvažnije političke teorije i predstavi njihove karakteristike, - Kritički analizira najvažnije pojmove, - Objasni osnovne karakteristike političkih ideologija, - Prepoznaje razlike između političkih ideologija, - Primjenjuje stečeno znanje u cilju objašnjenja političke stvarnosti prvenstveno savremenih liberalno-demokratskih društava

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN
TODOR LAKIĆ

Konačni rezultati septembarskog ispitnog roka

Termin popravnog ispita - ažurirano

Termin popravnog ispita u septembarskom roku

Konačni rezultati popravnih testova u septembarskom roku

Termini polaganja popravnih testova u septembarskom roku

Satnica polaganja popravnog ispita

Rezultati popravnih testova i bodovno stanje prije ispita

Nova objava - 28.04.2020 13:54

PREDAVANJE

PREDAVANJE

PREDAVANJE

Nova objava - 23.03.2020 17:04