ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Imenuje najvažnije političke teorije i predstavi njihove karakteristike, - Kritički analizira najvažnije pojmove, - Objasni osnovne karakteristike političkih ideologija, - Prepoznaje razlike između političkih ideologija, - Primjenjuje stečeno znanje u cilju objašnjenja političke stvarnosti prvenstveno savremenih liberalno-demokratskih društava

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x2
100B+83P
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
100B+83P