OSNOVI PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x2
140B+43P
ANETA SPAIĆ2x1
100B+44P