JAVNE POLITIKE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
25B+5S+15P
ZLATKO VUJOVIĆ2x1
25B+5S+15P