ISTORIJA BALKANSKIH ODNOSA


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
25B+4S+11P
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
25B+4S+11P