POLITIČKA ANTROPOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x2
59B+6P
SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ2x1
59B+6P