OSNOVI ISTRAŽIVANJA U POLITIČKIM NAUKAMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osnovni cilj predmeta je da studenti usvoje osnovna znanja i vještine o tome na koji načim se mogu proučavati politički fenomeni.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ2x2
101B+22P
OLIVERA KOMAR2x1
101B+22P

Bodovi prije završnog ispita

Ispitna pitanja

Rezultati popravnog kolokvijuma

Izmjena vremena predavanja

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati redovnog kolokvijuma

Posljednja prezentacija

Prezentacija sa časa

Prezentacija sa predavanja

Prezentacija sa četvrtog predavanja

Prezentacija sa trećeg predavanja

Vježbe - materijali