Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ4x1
27B+14S+4P