Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati popravnih testova i tabela sa predispitnim bodovima

Raspored izrade popravnih kolokvijuma

Vježbe 27/12 pozivni link

Izrada II testa

Vježbe 15/11

Rezultati redovnog II testa

Preostale prezentacije iz ID

Prezentacije za I dio gradiva

Teme za seminarske radove

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz Istorije diplomatije

ECTS katalog sa terminima provjera znanja iz Istorije diplomatije