Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
22B+3S+29P
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
22B+3S+29P

Tabela sa predispitnim bodovima

Rezultati popravnih testova

Raspored izrade popravnih testova ažurirano

Rezultati redovnog II testa

Satnica II testa

Termin II testa

Bodovi sa vježbi

Ispitna pitanja i literatura za ispit

Plan rada na vježbama i teme za seminarske radove