Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanih obaveza student će moći da: - Razlikuje i povezuje osnovne pojmove vezane za geopolitičke karakteristike Balkana u prošlosti - Analizira odnose zemalja Balkanskog poluostrva sa velikim silama u prošlosti - Prepoznaje glavne aktere balkanskog regiona i njihove međusobne geografske i istorijske veze i odnose - Primjenjuje stečena znanja na praćenje savremenih političkih i društvenih procesa na Balkanu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
28B+6S+25P
TODOR LAKIĆ1x1
28B+6S+25P