OSNOVI ISTRAŽIVANJA U POLITIČKIM NAUKAMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osnovni cilj predmeta je da studenti usvoje osnovna znanja i vještine o tome na koji načim se mogu proučavati politički fenomeni.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA KOMAR

Vježbe - IV neđelja

Predavanje 20.10.2021. godine

Link za vježbe - III neđelja

Online predavanje 13. oktobra

Link za vježbe - II neđelja

Link za predavanje

Vježbe - materijali

Politikologija kao naučna disciplina

Ostale vrste kvalitativnih istraživanja

Tekst i istraživanja

Brojevi i istraživanja

Dizajn istraživanja