UVOD U POLITIČKE NAUKE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ2x1
40B+6P
SRĐAN DARMANOVIĆ2x1
40B+6P