PSIHOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MAŠNIĆ2x1
40B+4P
1x1
40B+4P