Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE KORAĆ2x1
30B+6S+31P
1x1
30B+6S+31P

Online kolokvijum - Socijalna politika i socijalni rad

Online kolokvijum

Online predavanje

Online predavanje