PORODIČNO PRAVO


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ1x1
41B+3S+8P
RADOJE KORAĆ2x1
41B+3S+8P