Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANETA SPAIĆ
IVAN JEKNIĆ

Osnovi prava - časovi vježbi (18.10.2021.)

Osnovi prava - časovi predavanja i vježbi

Osnovi prava - uvodni čas predavanja

Osnovi prava - Popravni završni ispit (satnice)

Osnovi prava - Završni ispit (satnice)

Osnovi prava - Popravni kol. (28.12.2020.)

Osnovi prava - dodatni materijali (slajdovi)

Osnove prava - ECTS informaciona lista

Osnovi prava - literatura za ZI

Osnovi prava - rezultati pop. kol. i ukupni pregled bodova (2020)

Osnovi prav - II kol. (rezultati)

Osnovi prava - I kol. (rezultati)