OSNOVI PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x1
40B+19P
ANETA SPAIĆ2x1
40B+19P