Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
8B+4S+2P
ZLATKO VUJOVIĆ2x1
8B+4S+2P