Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ2x1
40B+8P
2x1
40B+8P

SOCIJALNA PATOLOGIJA PREDAVANJE

SOCIJALNA PATOLOGIJA PREDAVANJE

SOCIJALNA PATOLOGIJA PREDAVANJE 19.05.2021 U 08 H

PREDAVANJE SOCIJALNA PATOLOGIJA 12.05.2021 U 08 H

SOCIJALNA PATOLOGIJA PREDAVANJE

SOCIJALNA PATOLOGIJA PREDAVANJE

Socijalna patologija - nastavni materijali