Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BUDA METHADŽOVIĆ2x1
32B+7S+2P
MEHMED ĐEČEVIĆ2x1
32B+7S+2P

Popravni kolokvijum

Socijalni rad sa pojedincem-kolokvijum

Termin kolokvijuma

Obavještenje o popravnom ispitu

Termin ispita i sale

TERMIN POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

Materijal za vježbe i termin popravnog kolokvijuma

Rezultati popravnog roka i konačne ocjene

Rezultati redovnog ispita i ocjene

Predispitni bodovi

Rezultati popravnog kolokvijuma

Bodovi