Obavještenja - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   14.12.2022
  Popravni kolokvijum
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   23.11.2022
  Socijalni rad sa pojedincem-kolokvijum
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   09.11.2021
  Termin kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   02.02.2021
  Obavještenje o popravnom ispitu
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   25.01.2021
  Termin ispita i sale
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   22.12.2020
  TERMIN POPRAVNOG KOLOKVIJUMA
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   18.12.2020
  PROMJENA TERMINA ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   17.12.2020
  TERMIN ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   16.12.2020
  Socijalni rad sa pojedincem- prezentacije
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   16.12.2020
  Socijalni rad sa pojedincem- izmjena termina popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   15.12.2020
  Socijalni rad sa pojedincem - POPRAVNI
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   03.12.2020
  Socijalni rad sa pojedincem- vježbe
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   03.12.2020
  Socijalni rad sa pojedincem - KOLOKVIJUM
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   27.10.2020
  VJEŽBE
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   28.01.2020
  Termin popravnog ispita
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   03.12.2019
  Termin popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   04.02.2019
  Rezultati popravnog ispita (pisani dio)
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   04.02.2019
  Bodovi i ocjene
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   31.01.2019
  Termin popravnog ispita
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   17.01.2019
  Socijalni rad s pojedincem - ocjene
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   08.01.2019
  Socijalni rad s pojedincem - termin ispita