Dokumenti - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   01.12.2021
  Materijal za vježbe i termin popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   08.02.2021
  Rezultati popravnog roka i konačne ocjene
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   02.02.2021
  Rezultati redovnog ispita i ocjene
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   10.01.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   10.01.2021
  Predispitni bodovi
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   29.12.2020
  Bodovi
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   24.12.2020
  Vježbe
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   22.12.2020
  Aktivno slušanje i empatijska komunikacija - PREZENTACIJA
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM -   16.12.2020
  Socijalni rad sa pojedincem-REZULTATI KOLOKVIJUMA