OSNOVI PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANETA SPAIĆ
IVAN JEKNIĆ