Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog kursa student će se osposobiti da: 1. Pokaže znanja o osnovnim statističkim pojmovima, i da protumači različite koncepte i tehnike koje se primjenjuju u statistici. 2. Sređuje, grupiše i prikazuje podatke pomoću tabela i grafikona. 3. Izračuna i interpretira osnovne numeričke deskriptivne mjere. 4. Ispita osnovne koncepte vjerovatnoće i pravila za izračunavanje vjerovatnoća. 5. Klasifikuje slučajne promjenljive i njihove različite tipove. 6. Sumira znanja o značaju i primjeni normalne raspodjele vjerovatnoća. 7. Procijeni značaj osnova statističkog zaključivanja i uzoračke raspodjele. 8. Demonstrira kako da ocijeni aritmetičku sredinu skupa i proporciju skupa. 9. Primijeni znanja o postupku testiranja hipoteza. 10. Ilustruje osnove regresione i korelacione analize.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN PEJOVIĆ2x1
41B+10P
NEMANJA BATRIĆEVIĆ1x1
41B+10P