Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
21B+7S+1P
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
21B+7S+1P

Obavještenje za popravni kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Vježbe 10.12.

Vježbe 03.12.

Promjena termina kolokvijuma