MEDIJSKA KULTURA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ŽARIĆ1x1
8B+1P
SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ2x1
8B+1P