MEDIJSKA KULTURA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ2x1
7B+2S