Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 0+6+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA RUŽIĆ6x1
6B+2S+1P