SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ2x1
7B+2S
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
7B+2S