Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA KNEŽEVIĆ