UVOD U POLITIČKE NAUKE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ2x1
40B+7P
SRĐAN DARMANOVIĆ3x1
40B+7P