UVOD U NOVINARSTVO


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA NIKOLIĆ2x1
41B+29P
NATAŠA RUŽIĆ2x1
41B+29P