NOVINARSKA ETIKA


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA2x1
25B+4S+1P
NATAŠA RUŽIĆ2x1
25B+4S+1P