NOVINARSKA ETIKA


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA NIKOLIĆ2x1
14B+7S+26P
NATAŠA RUŽIĆ2x1
12B+7S+26P