RADIO NOVINARSTVO


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA2x1
8B
NATAŠA RUŽIĆ2x1
8B