MEDIJSKA KONVERGENCIJA I PUBLIKA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA1x1
21B+7S+1P