Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KOVAČEVIĆ2x1
13B+5S+28P
NATAŠA RUŽIĆ2x1
13B+5S+28P