MEĐUNARODNI ODNOSI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
41B+2P
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
41B+2P