Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
18B+8S+4P
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
18B+8S+4P

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Prvi kolokvijum

Teme seminarskih sa datumima odbrana i termin kolokvijuma

Istorija civilizacije 2021

Prve vježbe 2021.