Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: · Razumiju modernu kulturu i njen smisao · Ovladaju činjenicama i podignu nivo opšte kulture · Stvore dobru podlogu za bolje razumijevanje proces u savremenom društvu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
10B+11S+2P
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
10B+11S+2P

Termini odbrane radova

Važne informacije o predmetu 2023.

Rezultati prvog kolokvijuma

Odbrane radova

Istorija civilizacije 2022. Važne informacije

Rezultati popravnog kolokvijuma