Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 0+6+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA RUŽIĆ1x0
6x1
9B+3S+1P
NATAŠA RUŽIĆ1x0