Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Navede i ukratko opiše domen kojim se političke nauke bave - Imenuje i ilustruje osnovne termine iz oblasti političkih nauka - Imenuje i klasifikuje najznačajnije stvaraoce iz oblasti političkih nauka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ
SRĐAN DARMANOVIĆ1x0

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

Rezultati redovnog završnog ispita

Zavrsni ispit - gradivo

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati redovnog kolokvijuma

Rezultati redovnog testa

Uvod u političke nauke - spisak dodatne literature

Uvod u političke nauke - slajdovi sa predavanja