Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

ovladati različitim tehnikama izvještavanja sa posebnim fokusom na analitičke i publicističke žanrove; biti osposobljen za pisanje najtežih analitičkih žanrova poput članka i najljepših publicističkih poput reportaže

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA BABIĆ2x1
40B+6S+3P
NATAŠA RUŽIĆ1x1
40B+6S+3P