Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA BABIĆ2x1
10B+11S+28P
NATAŠA RUŽIĆ2x1
10B+11S+28P