METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO DOKIĆ3x1
3S